Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΦΟΡΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ στη Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ: Η αρχή

Η φορητή μάθηση, ή μάθηση μέσω προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών (m-learning), εξαπλώνεται με μάλλον αργούς ρυθμούς διεθνώς, συγ...

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Mobile Learning in Science: A Study in Secondary Education in Greece


Το περιοδικό "Creative Education" (Vol. 10 No 6, June 2019, pp 1271-1284) του "Sceintific Recearch, An Academic Publisher", δημοσίευσε το επιστημονικό άρθρο μας (Kleopatra Nikolopoulou, Manolis Kousloglou) με τίτλο: "Mobile Learning in Science: A Study in Secondary Education in Greece".

Πρόκειται για μια μελέτη μικρής κλίμακας από την Ελλάδα, με παραδείγματα μαθησιακών δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από την φορητή ψηφιακή τεχνολογία στις Φυσικές Επιστήμες, στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, εξετάζονται μελέτες για την εκμάθηση των Φυσικών Επιστημών με την φορητή τεχνολογία, ενώ παρουσιάζεται το πλαίσιο του mobile learning στην Ελλάδα.

Η δημοσίευση είναι πολύ σημαντική, καθώς γνωστοποιούνται σε διεθνές επίπεδο πλέον κάποιες από τις πρακτικές mobile learning του 3ου Γυμνασίου Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις πρακτικές που εφαρμόσθηκαν για τη διδασκαλία και μελέτη:
  • Της Μέσης Ταχύτητας (Β' Γυμνασίου), με τη χρήση tablets και smartphones ως πειραματικών συσκευών.
  • Της ηλέκτρισης με επαγωγή (Γ' Γυμνασίου), με τη χρήση προσομοιώσεων σε tablets
  • Του ηλεκτρικού φορτίου (Γ' Γυμνασίου), με την εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας (A.R.) και χρήση προσομοίωσης.
Να υπογραμμισθεί ότι η μελέτη είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας μηνών με την εξαιρετική συνάδελφο Κλεοπάτρα Νικολοπούλου, του Τμήματος Αγωγής του Ε.Κ.Π.Α.

Το άρθρο είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση:Μανόλης Κουσλόγλου

Υ.Γ. Με το νέο σχολικό έτος αναμένονται και άλλες σημαντικές συνεργασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου