Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΦΟΡΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ στη Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ: Η αρχή

Η φορητή μάθηση, ή μάθηση μέσω προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών (m-learning), εξαπλώνεται με μάλλον αργούς ρυθμούς διεθνώς, συγ...

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

«Απόψεις των εκπαιδευτικών Β’θμιας Εκπ/σης για τη χρήση φορητών συσκευών στα σχολεία ως εργαλείων μάθησης: Ισχύουσα νομοθεσία, όρια, εκπαιδευτικοί σκοποί. Η περίπτωση των Σχολείων της πόλης της Καβάλας»


Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας και είναι πλέον προσβάσιμη η εισήγηση με θέμα (κάντε κλικ): 


Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής της στάσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Β’θμιας Εκπ/σης σχετικά με την ένταξη του Mobile Learning στην τυπική εκπαίδευση και διερευνά καταρχήν τις στάσεις των συναδέλφων που διδάσκουν σε σχολεία της Καβάλας, με μεσοπρόθεσμη στόχευση τη διεύρυνση της έρευνας σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Η καταγραφή αυτή μπορεί να συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην μελέτη, επεξεργασία και διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και να καλύψει το υπάρχων μεγάλο κενό στον τομέα της διερεύνησης των στάσεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών.

Να τονιστεί ότι, όπως σε όλες τις προηγούμενες δράσεις και εφαρμογές Mobile learning, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση, ενημερώθηκε σχετικά το ΙΕΠ, καθώς ο σκοπός είναι η υπεύθυνη εφαρμογή του Mobile learning στη Β'Θμια Εκπ/ση.

Μανόλης Κουσλόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου