Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΦΟΡΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ στη Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ: Η αρχή

Η φορητή μάθηση, ή μάθηση μέσω προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών (m-learning), εξαπλώνεται με μάλλον αργούς ρυθμούς διεθνώς, συγ...

Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), μια επισήμανση και ένα ερώτημα - τροφή για σκέψη.


Στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε ισχύ  ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), ο οποίος αφορά φυσικά και στη λειτουργία των σχολικών Μονάδων, που χαρακτηρίζονται "πλούσια σε δεδομένα".

Ήδη, ο ενημερωτικός κόμβος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου "Ασφάλεια στο διαδίκτυο" προχώρησε σε σχετική υπόμνηση με τίτλο "Πρότυπο προστασίας προσωπικών δεδομένων στα σχολεία". 

O πλήρης, 120σέλιδος κανονισμός, είναι προσβάσιμος στα ελληνικά ΕΔΩ. Να υπογραμμισθεί ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι πρώτες 170 παράγραφοι, που αναλύουν την φιλοσοφία του κανονισμού και των άρθρων του, που ακολουθούν. Όσοι δεν αρκούνται στο... Microlearning των social media, θα ήταν καλό να το διαβάσουν.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει σχετικά με τον ορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτός δίνεται στην παράγραφο 2, του άρθρου 4 του κανονισμού:

"Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή".

Ο παραπάνω ορισμός οδηγεί καταρχήν σε μία επισήμανση: Ακόμη και η προφορική διάδοση προσωπικών δεδομένων των μαθητών ή συναδέλφων (σωματικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, βιομετρικά και άλλα χαρακτηριστικά) ή πράξη που προκαλεί την κοινοποίηση ή διάδοσή τους, χωρίς να έχει γνώση το υποκείμενο ή χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή του, αποτελεί παράπτωμα και επισύρει συνέπειες. 

Αυτό βέβαια είναι μάλλον γνωστό, αλλά ποτέ δεν τηρείται στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας... του κουτσομπολιού. Σε αντίθεση με την αντίστοιχη γερμανική, όπου ο εκπαιδευτικός υπογράφει κατά την πρόσληψή του δήλωση, ότι γνωρίζει το ακριβές, βαρύ, πρόστιμο που θα πληρώσει σε περίπτωση προφορικής διάδοσης προσωπικών δεδομένων συναδέλφων ή μαθητών του (ο υπογράφων του άρθρου είναι και... υπογράφων της σχετικής δήλωσης κατά τη θητεία του στο Heusteigschule  Stuttgart...)  

Ωστόσο, ο παραπάνω ορισμός προκαλεί και ένα πολύ σοβαρό ερώτημα:  
Ποιες θα είναι άραγε οι επιπτώσεις του νέου κανονισμού της Ε.Ε. όσον αφορά σε επίσημες διαδικασίες που ακολουθούνται ή εκδηλώσεις που διεξάγονται στα ελληνικά σχολεία και οι οποίες αποτελούν έμμεσα ή άμεσα πράξεις δήλωσης/κοινοποίησης και διάδοσης προσωπικών δεδομένων των μαθητών;  

Ας το σκεφτούμε λίγο...

Μανόλης Κουσλόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου