Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΦΟΡΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ στη Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ: Η αρχή

Η φορητή μάθηση, ή μάθηση μέσω προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών (m-learning), εξαπλώνεται με μάλλον αργούς ρυθμούς διεθνώς, συγ...

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

Mobile Learning: 4 διαφορές ανάμεσα στις συνδεσμολογίες απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Η διδακτέα ύλη του βιβλίου Φυσικής της Γ' Γυμνασίου έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό το βάθος διδασκαλίας των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Οι περισσότεροι μαθητές μαθαίνουν να επιλύουν μηχανιστικά τα ηλεκτρικά κυκλώματα με δύο αντιστάτες. Επίσης, δυσκολεύονται να συγκρίνουν τις ποιοτικές διαφορές μεταξύ των συνδεσμολογιών αντιστατών σε σειρά και παράλληλα. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η αφιέρωση μιας διδακτικής ώρας για την μελέτη των δύο συνδεσμολογιών ηλεκτρικών κυκλωμάτων δύο αντιστατών.

Στην προτεινόμενη δραστηριότητα, που έχει εφαρμοσθεί στο 3ο Γυμνάσιο Καβάλας, οι μαθητές έχουν ενεργό συμμετοχή τους, καθώς καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα και στη συνέχεια βρίσκουν τις απαντήσεις σε αυτά πειραματιζόμενοι με τη χρήση του εικονικού εργαστηρίου του Πανεπιστημίου του Colorado (PHET). Οι μαθητές πειραματίζονται είτε με τη χρήση tablets που τους έχουν μοιραστεί και με τη χρήση της σχετικής εφαρμογής του PHET, είτε μέσω των Η/Υ του εργαστηρίου Πληροφορικής.
 
Θα ήταν καλό, η διδασκαλία να έχει παιγνιώδη μορφή, ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν τη γνώση ψυχαγωγούμενοι. Σε αυτό μπορεί να παίξει ρόλο η δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος από τον εκπαιδευτικό πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Επίσης, να αναφερθεί ότι οι αναφορές στην σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων με την καθημερινότητα, δεν είναι καθόλου τυχαίες, καθώς αυτή η αδυναμία φαίνεται να είναι η αιτία της αποτυχίας τους στις Φ.Ε. στις διεθνείς έρευνες, όπως η PISA.

Η δραστηριότητα δίνεται υπό μορφή παρουσίασης με δυνατότητα επεξεργασίας (pptx) και είναι προσβάσιμη για προβολή ή download στο slideshare ΕΔΩ

Η παρουσίαση αυτή περιέχει σχόλια για τον εκπαιδευτικό, καθώς και τα απαραίτητα Links για πρόσβαση στα εικονικά εργαστήρια του PHET είτε μέσω Η/Υ είτε μέσω tablets/κινητών.

Μανόλης Κουσλόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου