Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΦΟΡΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ στη Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ: Η αρχή

Η φορητή μάθηση, ή μάθηση μέσω προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών (m-learning), εξαπλώνεται με μάλλον αργούς ρυθμούς διεθνώς, συγ...

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Mobile Learning: Μικροσενάριο για τη μελέτη της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης


Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Ευθύγραμμων κινήσεων του μαθήματος της Φυσικής Α' Λυκείου, κοινοποιώ ένα μικροσενάριο, που περιγράφει με αδρές γραμμές έναν τρόπο μελέτης της Ε.Ο.Κ. με τη χρήση tablets και σχετικού δωρεάν λογισμικού (Vidanalysis free).

Το λογισμικό αυτό εκμεταλλεύεται το tablet ώστε να καταγράψει και να αναλύσει την κίνηση ενός αντικειμένου, παράγοντας γραφικές παραστάσεις. Με το ίδιο λογισμικό και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούν να μελετηθούν και άλλου είδους κινήσεις, όπως αυτή της Ευθύγραμμης Ομαλά Μεταβαλλόμενης Κίνησης. 

Μανόλης Κουσλόγλου