Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΦΟΡΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ στη Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ: Η αρχή

Η φορητή μάθηση, ή μάθηση μέσω προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών (m-learning), εξαπλώνεται με μάλλον αργούς ρυθμούς διεθνώς, συγ...

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2016 (περίοδος αναφοράς 2002 - 2014)
Την Τρίτη 25/4 παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακροπόλεως η Ετήσια Έκθεση του για την Εκπαίδευση ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (2016) με τίτλο «Η ταυτότητα της ελληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2002 έως το 2014 –Το εθνικό πλαίσιο αναφοράς». Αντικείμενο της Έκθεσης είναι η μελέτη των βασικών μεγεθών της ελληνικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συγκριτική αποτύπωση όλων των διαθέσιμων οικονομικών και μη-οικονομικών μεγεθών της για την περίοδο 2002-2014.

Η μακροσκελής έκθεση  καταγράφει την πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης και καταλήγει σε σχετικά συμπεράσματα. Παρακάτω, μια σταχυολόγηση συμπερασμάτων, για όσους δεν θα μπούνε στον κόπο να μελετήσουν τη συνολική έκθεση:
Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική δαπάνη του κράτους αλλά και των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες εκπαίδευσης, αποδεικνύεται ότι η εκπαίδευση χρηματοδοτείται και από τις δύο πηγές χρηματοδότησης με μια αναλογία 60-40!

Ο μαθητικός πληθυσμός καταγράφει μείωση 4,5% στα Δημοτικά και 9,7% στα Γυμνάσια.
 
Η υψηλότερη μέση ηλικία του διδακτικού προσωπικού καταγράφεται στο Γενικό Λύκειο (47,5 έτη) και κατά φθίνουσα σειρά μέσης τιμής ακολουθεί το Γυμνάσιο (46,3 έτη), το Επαγγελματικό Λύκειο & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ (45,7 έτη), το Δημοτικό (42,2 έτη) και το Νηπιαγωγείο (41,4 έτη). Η γήρανση του διδακτικού προσωπικού στο σύστημα αποτελεί το δεύτερο εξίσου σημαντικό πρόβλημα με την επάρκεια και ποιότητα των υποδομών στην ελληνική εκπαίδευση

Η ελληνική δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης υπολείπεται διαχρονικά του κοινοτικού μέσου όρου.

Τα δύο τελευταία έτη (2013-14), καταγράφεται μια μείωση της επένδυσης για εξοπλισμό σε εργαστήρια πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ως προς την επάρκεια των σχολικών μονάδων σε εργαστήρια ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μεταγραφόμενα ποσοστά στις επιμέρους βαθμίδες είναι ιδιαίτερα χαμηλά σε επίπεδο ουσιαστικής απαξίωσης των συγκεκριμένων εργαστηρίων.
Το πρόβλημα της ανισορροπίας των φύλων εντοπίζεται κυρίως στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στις εσπερινές σχολικές μονάδες έναντι των ημερήσιων μονάδων της βαθμίδας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κυρίως στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρατηρείται το παράδοξο οι δείκτες επάρκειας επιμέρους υποδομών να μεταβάλλονται προς την αντίθετη από την επιθυμητή κατεύθυνση, αντί να αυξάνονται οι σχολικές μονάδες που διαθέτουν τις υποδομές να μειώνονται. Αυτό παρατηρείται κυρίως στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση όπου μειώνεταιτο πλήθος των εργαστηρίων πληροφορικής και τεχνολογίας, των βιβλιοθηκών και των γυμναστηρίων, αλλά και στα Γενικά Λύκεια όπου καταγράφεται σαφής τάση μείωσης των εργαστηρίων τεχνολογίας, με τη μέση τιμή να έχει διαμορφωθεί σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα
  
Διακρίνεται μια μικρή τάση αύξησης του δείκτη χαμηλής επίδοσης του μαθητικού πληθυσμού στα Δημοτικά σχολεία, ενώ στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια)  καταγράφεται μια σαφής αύξηση του δείκτη χαμηλής επίδοσης των μαθητών, ενώ στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση ο δείκτης χαμηλής επίδοσης των μαθητών αυξάνει σταθερά έως και το 2009, ενώ από το 2010 κι έπειτα παρουσιάζει κάμψη.

Διδακτικό προσωπικό με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα:  η υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των επιμέρους βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταγράφεται στο Γενικό Λύκειο με το 43,0% του διδακτικού προσωπικού να υπηρετεί με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα και κατά φθίνουσα σειρά τιμής του δείκτη ακολουθούν: το Επαγγελματικό Λύκειο & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ με ποσοστό 42,2%, το Γυμνάσιο με ποσοστό 39,1%, το Νηπιαγωγείο με ποσοστό 27,4%, και το Δημοτικό με ποσοστό 27,3%

Το ποσοστό των μαθητών/-τριών με ηλικία μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη για την τάξη που φοιτούν σε όλη την περίοδο αναφοράς καταγράφει τιμές υψηλότερες του 50,0% στο Επαγγελματικό Λύκειο & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ, ενώ στο Γενικό Λύκειο και στο Γυμνάσιο το αντίστοιχο ποσοστό είναι χαμηλότερο και σταθερά μειούμενο.

Μαθητές ανά τμήμα: Η υψηλότερη τιμή της αναλογίας καταγράφεται στα τμήματα του Γυμνασίου (21,4 μαθητές/τμήμα) και κατά φθίνουσα τιμή αναλογίας ακολουθούν: το Γενικό Λύκειο (με 21,3 μαθητές/τμήμα), το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό (με 17,3 μαθητές/ τμήμα) και το Επαγγελματικό Λύκειο & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ (με 16,7 μαθητές/τμήμα.

Την υψηλότερη επάρκεια υποδομών παρουσιάζουν το Γυμνάσιο (72,4%) και το Γενικό Λύκειο (70,4%), ενώ τη χαμηλότερη μέση επάρκεια καταγράφει το Επαγγελματικό Λύκειο & ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ (54,2%).

- Την Παρουσίαση της Έκθεσης, μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ 

- Τη σύνοψη Συμπερασμάτων, μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου