Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΦΟΡΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ στη Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ: Η αρχή

Η φορητή μάθηση, ή μάθηση μέσω προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών (m-learning), εξαπλώνεται με μάλλον αργούς ρυθμούς διεθνώς, συγ...

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας: "Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες"Σήμερα Παρασκευή 22/6, το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε την εγκύκλιο Φ.25/103373/Δ1, με τίτλο " Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες".

Σύμφωνα με αυτήν, επιτρέπεται πλέον σε καθηγητές και μαθητές να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και tablets για εκπαιδευτικούς σκοπούς, κάτω από την επίβλεψη του καθηγητή και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Οι φορητές συσκευές πρέπει να ανήκουν στον καθηγητή ή στο σχολείο

- Πρέπει να τηρείται η κείμενη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Μέχρι  σήμερα, οι αποφάσεις που καθόριζαν την χρήση των φορητών ηλεκτρονικών συσκευών στα σχολεία ήταν οι ακόλουθες:
- Η Υ.Α. 132328/Γ2/07-12-2006 της τότε Υπουργού Παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου, που  απαγορεύει ρητά την κατοχή κινητού τηλεφώνου από μαθητές στα σχολεία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται μαθητής να φέρει κινητό στην τσάντα του και απενεργοποιημένο.
- Η Υ.Α. του Υφυπουργού Θόδωρου Παπαθεοδώρου (100553/Γ2/04-09-2012) που επιπλέον απαγορεύει και όλες τις παρόμοιες συσκευές, καταγραφής εικόνας και ήχου, όπως κάμερες.
- Η Εγκύκλιος 137003/Δ1/25-08-2016 του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ, Ιωάννη Παντή που διατηρεί την απαγόρευση, αλλά άρει την απαγόρευση για διδακτικούς σκοπούς στις Σχολικές Μονάδες της Α’θμιας Εκπ/σης

Είναι πια βέβαιο ότι οι εκπαιδευτικοί που εκμεταλλεύονται ήδη το mobile learning ή θα επιθυμούσαν να το εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα από τα όργανα διοίκησης που επικαλούνται το γράμμα του νόμου. Επιπλέον, οι σχολικές μονάδες που εφαρμόζουν το Mobile Learning, θα μπορούν πλέον να γνωστοποιούν τις καινοτόμες δράσεις τους, δρώντας ως πυρήνες διάδοσης της μεθοδολογίας αυτής.

Τέλος, το βασικότερο είναι ότι πλέον δίνεται μια καλή αφορμή στην εκπαιδευτική κοινότητα να οριοθετήσει με ξεκάθαρο τρόπο τη χρήση κινητών στα σχολεία και να υπάρξει ένα ειλικρινές συμβόλαιο χρήσης τους στα σχολεία, μέσα από σχετικές προβλέψεις που θα περιλαμβάνονται στο "πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής" (πρώην "σχολικός κανονισμός") που προβλέπει το ΦΕΚ10645/ΓΔ4/23-1-2018 (τ Β' 120). Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία να σταματήσουν οι τραγελαφικές καταστάσεις που βιώνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, κυρίως στα Λύκεια της χώρας, εξαιτίας της τυφλής απαγόρευσης για τις φορητές συσκευές που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Άλλωστε, σύμφωνα με το "UNESCO policy guidelines for mobile learning" (2013). πρέπει να αποφεύγονται οι γενικές απαγορεύσεις των κινητών συσκευών. Οι καθολικές απαγορεύσεις, εκτός και αν εφαρμόζονται για σωστά τεκμηριωμένους λόγους, συνήθως παρεμποδίζουν τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και εμποδίζουν την καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση. ("Avoid blanket prohibitions of mobile devices. Universal bans, unless implemented for well-considered reasons, are blunt instruments that usually obstruct educational opportunities and inhibit innovation in teaching and learning")

Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για το Mobile Learning στην Ελλάδα. Επίσης, είναι μια μικρή δικαίωση προσπαθειών δύο ετών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δημιουργία του παρόντος Blog. Φαίνεται ότι, όπως έγραψε ο  Paulo Coehlo στον Αλχημιστή του, όταν θέλεις κάτι όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να τα καταφέρεις.

Μανόλης Κουσλόγλου-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  
ΘΕΜΑ : «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες»


Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου και λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 28/15 (34Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», το ν. 2472/1997 (50Α΄) «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζουμε τα εξής:

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

3. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/1997) και 3471/2006 (ΦΕΚ 133/τ. Α'/2006).

4. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Πρότυπο έντυπο γονικής συναίνεσης όσον αφορά στη γονική συγκατάθεση πριν από την αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα και την ανάρτηση, εικόνων και βίντεο με μαθητές στις ιστοσελίδες και ιστολόγια του σχολείου, καθώς και άλλο χρήσιμο υλικό που αφορά στην ασφάλεια των μαθητών στο διαδίκτυο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών μπορείτε να βρείτε στον ενημερωτικό κόμβο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»: http://internet-safety.sch.gr/).

5. Δεν επιτρέπεται η χρήση – λειτουργία καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ 548/τ. Β΄/7-4-2011) οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 2, που ορίζει επιπλέον ότι οι ώρες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια σε σχετικές ενημερωτικές πινακίδες έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο δεν παρακολουθούνται.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου