Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΦΟΡΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ στη Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ: Η αρχή

Η φορητή μάθηση, ή μάθηση μέσω προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών (m-learning), εξαπλώνεται με μάλλον αργούς ρυθμούς διεθνώς, συγ...

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Οι βασικές αλλαγές στην επιλογή διευθυντών Σχολικών Μονάδων, με βάση την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ

Σήμερα, 31 Μαΐου 2007, δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος (πηγή: esos.gr) του Υπουργείου σχετικά με τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και άλλων Δομών της εκπαίδευσης.

Σταχυολογώ κάποιες αλλαγές, όπως τις διαπίστωσα από μία κάθετη ανάγνωση του κειμένου:

Α) Αναβαθμίζεται η αξία της κατοχής ξένης γλώσσας επιπέδου Β2, από 0.5 σε 0.8 μόρια. Ομοίως αναβαθμίζεται η κατοχή 2ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2, από 0.25 σε 0.4 μόρια

Με βάση την πιο πάνω αλλαγή, ένας υποψήφιος που κατέχει την άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών, μοριοδοτείται συνολικά με 1.5 μόρια, ενώ κάποιος που διαθέτει αντίστοιχα πτυχία τύπου "Lower", που έχουν ήδη οι περισσότεροι μαθητές Λυκείου, 1.2 μόρια.

Β) Περιορίζεται η μέγιστη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας από 11 σε 10 μόρια.

Γ)  Αυξάνεται η μέγιστη μοριοδότηση της κατοχής των σημαντικών Θέσεων Ευθύνης (π.χ. Διευθυντής Σχολικής Μονάδας) από 2 μόρια σε 2.5 μόρια.

Δ) Αυξάνεται σημαντικά η μοριοδότηση κατοχής των υπολοίπων Θέσεων Ευθύνης (επιπέδου Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας). Πιο συγκεκριμένα:
Κάθε έτος θέσης ευθύνης μοριοδοτείται κατά 0.4 μόρια από 0.25 που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Επίσης, η μέγιστη μοριοδότηση αυξάνεται σημαντικά από 1 μόριο σε 2 μόρια.

Από τα Γ) και Δ) συνάγεται ότι ένας επί πέντε έτη Διευθυντής Σχολικής Μονάδας, λαμβάνει συνολικά 2.5 μόρια, ενώ ένας συνάδελφος που κατείχε την ίδια περίοδο τη σαφώς υποδεέστερη θέση του υποδιευθυντή, λαμβάνει 2 μόρια. Η διαφορά είναι μόλις 0.5 μόρια σε πέντε χρόνια.

Ε) Η αξία της συνέντευξης καθορίζεται στα 8 μόρια το μέγιστο. Συνεπώς υποβαθμίζεται σημαντικά η αξία της και είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολο να ανατραπούν μέσω της συνέντευξης διαφορές άνω των δύο μορίων, που θα έχουν προκύψει κατά τη μοριοδότηση των υπηρεσιακών και ακαδημαϊκών κριτηρίων.

ΣΤ) Αναβαθμίζεται η αξία του συνδυασμού κατοχής Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Διπλώματος από 4 σε 5 μόρια.

Ζ) Καταργείται πλήρως η συμβολή του Συλλόγου Διδασκόντων στην επιλογή των Διευθυντών. Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών είναι πλέον άνευ αξίας, καθώς αυτοί απλά καταθέτουν μια μικρή τυπική φόρμα, που με βάση το περιεχόμενό της, προεξοφλείται ότι θα είναι θετική για όλους τους υποψηφίους και συνεπώς δεν θα έχει καμία απολύτως βαρύτητα.

Στο συγκεκριμένο σημείο να επαναλάβω την άποψή μου, ότι η υπερβολή του προηγούμενου νόμου, που έδινε τη πλήρη ισχύ στους Συλλόγους Διδασκόντων να αποφασίζουν για τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, οδήγησε νομοτελειακά στο άλλο άκρο, δηλαδή στην πλήρη απαξίωσή του.  Όπως με έβρισκε πλήρως αντίθετο η προηγούμενη ρύθμιση, έτσι και τώρα είμαι αντίθετος στην αφαίρεση κάθε δυνατότητας παρέμβασης των εκπαιδευτικών.
Η περίοδος κατάθεσης αιτήσεων είναι 1 - 6 Ιουνίου 2017. Καλή σας επιτυχία!

Μανόλης Κουσλόγλου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου