Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΦΟΡΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ στη Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ: Η αρχή

Η φορητή μάθηση, ή μάθηση μέσω προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών (m-learning), εξαπλώνεται με μάλλον αργούς ρυθμούς διεθνώς, συγ...

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

ΚΙΝΗΤΙΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ στο GOOGLE PLAY STORE

 
Η νέα εφαρμογή "ΚΙΝΗΤΙΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" για κινητά Αndroid είναι γεγονός και  μπορείτε να την κατεβάσετε από το:

ή να σκανάρετε το παρακάτω QR:


Η εφαρμογή αναπτύχθηκε για τους μαθητές της Β' Γυμνασίου, στο πλαίσιο του Κεφαλαίου 5 (ΕΝΕΡΓΕΙΑ) του μαθήματος της ΦΥΣΙΚΗΣ.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εργαστεί με την Κινητική ή τη Δυναμική Ενέργεια. Ανάλογα με την επιλογή του, μπορεί να εκτελέσει τις ακόλουθες διαδικασίες:

- ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Κ): Ανάλογα με τα στοιχεία που διαθέτει ο χρήστης, μπορεί να υπολογίσει τη Μάζα, την Ταχύτητα ή την Κινητική Ενέργεια ενός αντικειμένου.
Σημείωση: Αν ο χρήστης γνωρίζει την ταχύτητα σε Km/h, η εφαρμογή την μετατρέπει εύκολα σε m/sec και στη συνέχεια καταχωρεί αυτόματα το αποτέλεσμα στο σχετικό πεδίο καταχώρησης.

- ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (U): Ανάλογα με τα στοιχεία που διαθέτει ο χρήστης, μπορεί να υπολογίσει το Ύψος (h), τη Μάζα (m) ή τη Δυναμική Ενέργεια ενός αντικειμένου
Σημείωση: Αν ο χρήστης δεν γνωρίζει το Βάρος, η εφαρμογή το υπολογίζει εύκολα από τη μάζα (m) και την επιτάχυνση της βαρύτητας (g) και στη συνέχεια καταχωρεί αυτόματα το αποτέλεσμα στο σχετικό πεδίο καταχώρησης.

Προβλέψεις:
Η εφαρμογή εμφανίζει σχετικά μηνύματα, καθώς δεν δέχεται στα σχετικά πεδία καταχώρησης δεδομένων:
- Αρνητικές τιμές Βάρους (w), Μάζας (m), Κινητικής Ενέργειας (Κ) και Επιτάχυνσης της Bαρύτητας (g)
- Ετερόσημες τιμές Δυναμικής Ενέργειας (U) και Ύψους (h)
- Κενές ή μη αριθμητικές τιμές καταχωρήσεις

Προτείνεται η χρήση της εφαρμογής ως συμπλήρωμα κατά την επίλυση ασκήσεων Κινητικής και Δυναμικής Ενέργειας, προς επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

Η εφαρμογή έλαβε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις:
Σημείωση:  Πρόκειται για τη δεύτερη δημοσιευμένη εφαρμογή, μετά την "ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 2 ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

Μανόλης Κουσλόγλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου